Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla

   Alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, her yarattığını hak ile yaratan, Elçilerini hidayetle ve hak dinle gönderen Rabbimiz'e sonsuz hamdü senalar olsun.
Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların âline ve ashabına da selam olsun. Rabbimiz'in rahmeti bütün inananların üzerine olsun.


Ey insanlar, Mülkün tek sahibi olan Rabbimiz c.c., rahmetiyle, Peygamber Efendimiz'i sav kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusu olarak vazifelendirdikten sonra, kıyamete yaklaştığımız bu zamanda da Muhammed Mehdi a.s'ı, Peygamber Efendimiz'i sav tasdik eden, nebi olarak vazifelendirmiştir. Mehdi as'ın nebi vasfıyla zuhuru güneşin batıdan doğuşudur. Muhammed Mehdi as'ın, Rabbimiz'in cc vahyiyle, tebliğ metninde ortaya koyduğu delillerden sonra, Güneşin olağan haraketinin aksine (tersten) batıdan doğacağını söyleyenlere Muhammed Mehdi as ın cevabıdır.


Peygamberimiz sav hadisi şeriflerinde; "Güneş battığı yerden doğacak" buyurmuştur. Muhammed Mehdi (a.s.)'ın zuhuru, güneşin battığı yerden doğuşudur. Peygamberimiz (s.a.v.)'in (Mekke - Medine'den) zuhuru; İslâm güneşinin doğudan doğuşu, Muhammed Mehdi as'ın da (İstanbul'dan) zuhuru; İslâm güneşinin batıdan doğuşudur. Peygamberimiz (s.a.v.)'le doğan islam güneşi (İslâm'ın bayraktarlığı,hilafet) asırlar sonra Araplardan Türklere (Osmanlıya) geçmiş, asırlarca devam ettikten sonra, son İslâm devleti olan Osmanlı'nın yıkılmasıyla (hilafetin kaldırılmasıyla), Türkiye'de (hilafetin merkezi olan İstanbul'da) batmıştır. Bugün Muhammed Mehdi as'ın Türkiye'den (İstanbul'dan) zuhuruyla, İslam'ın güneşi hem battığı yerden hem de batıdan doğmuştur.


Yeryüzü, doğu ile batı arasında iki yarım küreden oluşur, dünyanın doğu tarafında kalan birinci yarım kürede batan güneş, dünyanın batı tarafında kalan ikinci yarım kürede doğar, birinci yarım kürede güneşin doğuşu, güneşin doğudan doğuşudur, birinci yarım kürede batarken, ikinci yarım kürede güneşin doğuşu, güneşin batıdan doğuşudur. Rabbimiz cc ayeti celilesinde "(O) iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir" buyuruyor, birinci doğu ilk yarım kürede güneşin doğduğu yerdir, ikinci doğu ise güneşin birinci yarım kürede batarken ikinci yarım kürede doğduğu yerdir, bu da güneşin batıdan doğuşudur. Peygamberimiz sav, güneşin doğudan doğuşunu, Mehdi as,güneşin batıdan doğuşunu temsil eder. Mehdi as'ın batıdan/İstanbul'dan zuhuruyla güneş ikinci doğudan yani battığı yerden doğmuştur.
Peygamberimiz sav hadisi şeriflerinde "güneş batıdan doğunca herkes iman eder ancak önceden inanmamış ya da imanın sevkiyle hayır kazanmamış kimseye imanı fayda vermez" buyuruyor. "Güneş batıdan doğunca yani Mehdi a.s zuhur edince herkes iman eder" sözüyle Peygamberimiz sav gerçek mü'min olan yani gönlünde iman nuru olan herkesin iman edeceğine işaret etmiştir, "önceden inanmamış ya da imanın sevkiyle hayır kazanmamış" sözüyle de ezelde inanmamış olan, yani gönlünde hakiki imanı olmayan bundan dolayı da imanında hayır kazanamayan kimselerin, dilleriyle mü'miniz deseler de gönülleriyle inanmadıkları için imanlarının kendilerine fayda vermeyeceğine işaret etmiştir.


Bununla beraber Peygamberimiz sav "güneş battığı yerden doğunca herkes iman eder" ancak önceden inanmamış yada imanın sevkiyle hayır kazanmamış kimseye imanı fayda vermez buyurması Mehdi as'ın zuhurunun iman mevzuu olduğuna işarettir .Bu da Mehdi as'ın nebi olduğunun ıspatlarındandır. Yine Peygamberimiz'in sav "karda sürünerek bile olsa biat edin", "kim Mehdi'yi inkar ederse kafir olur" buyurması da Mehdi as'ın nebi olduğunun ıspatlarındandır.


Peygamberimiz sav Rasul Peygamberlerin sonuncusudur, Mehdi as da Nebilerin sonuncusudur. Peygamberimiz sav hem yarılan ayın ilk yarısını hem de güneşin doğudan doğuşunu temsil eder. Mehdi as da hem yarılan ayın ikinci yarısını hem de güneşin batıdan doğuşunu temsil eder. Peygamberimiz sav "Çıkış itibari ile kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması, kuşluk vakti Dabbe'nin çıkmasıdır, bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de hemen onun peşindedir" buyurmuştur. Kuran-ı kerim de adı geçen Dabbe Muhammed Mehdi a.s dır.  Muhammed Mehdi as'ın zuhuru hem  güneşin batıdan doğuşu hemde dabbe nin çıkmasıdır. Peygamberimiz'in sav "güneş batıdan doğunca Dabbe de çıkar, hangisi önce olursa diğeri onu takip eder" buyurması dabbe nin çıkışıyla, güneşin batıdan doğuşunu birbirine bağlaması, Mehdi as ın zuhuru yani güneşin batıdan doğmasıyla Dabbe nin çıkmış olacağına işarettir. Mehdi as ın zuhuru yani güneşin batıdan doğmasıyla Dabbetül arz da ortaya çıkmış, hadise gerçekleşmiştir. Rabbimiz'in cc ayeti celilesinde dabbe adıyla haber verdiği Peygamberimiz'in sav bazı hadisi şeriflerinde Dabbe bazı hadisi şeriflerinde Mehdi adıyla haber verdiği Muhammed Mehdi as nebi vasfıyla zuhur etmiş, güneş batıdan doğmuştur.


Rabbimiz'in cc "..onlar, O’nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.." ayetine rağmen ve tebliğ metninde ortaya koyduğumuz delillere rağmen Peygamberimiz'in sav hadisi şeriflerinde "Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanmamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz" buyurduğunu, buna göre güneşin zahiren batıdan (tersten) doğacağını, batıdan doğunca da yeryüzündeki bütün insanların iman edeceğini söylüyorsunuz.


Peygamberimiz sav hadisi şeriflerinde "Çıkış itibari ile kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması, kuşluk vakti Dabbe nin çıkmasıdır, bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de hemen onun peşindedir" buyuruyor. Yine Peygamberimiz sav hadisi şeriflerinde "Dabbetü'l arz Musa'nın âsâsı ve Süleyman'ın mührü beraberinde olarak çıkacaktır, mühür ile mü'minin yüzünü parlatacak, asa ile kafirin burnunu kıracak, insanlar sofraya toplanacak, mü'min kafir tanınacak." buyuruyor. Güneş zahiren batıdan (tersten) doğacaksa, doğduğunda yeryüzündeki herkes iman edecekse, Dabbetu'l arz güneşin batıdan doğuşuyla beraber aynı vakitte çıkacağına göre herkes iman edecekse mü'min kafir nasıl tanınacak? Peygamberimiz'in sav Dabbetü'l arz çıktığında mü'min, kafir tanınacak buyurması güneşin batıdan doğmasından sonra herkesin iman etmeyeceğinin, aksine, mü'min, kafir olarak insanların ayrılacağının ıspatıdır. Yine aynı hadisi şerifte Dabbetu'l arz'ın Musa'nın asası ve Süleyman'ın mührü beraberinde olarak çıkacağını, mühür ile mü'minin yüzünü parlatacağını, asa ile kafirin burnunu kıracağını haber veriyor. Yine bu açıklama da herkesin iman etmeyeceğinin, aksine, mü'minin, kafirin ayrılacağının ıspatıdır. Yine bu hadisi şerif kim Mehdi'yi inkar ederse kafir olur hadisinin de sağlaması hükmündedir. Güneşin batıdan doğuşu, Dabbetü'l arzın çıkışı/Muhammed Mehdi as'ın zuhuruyla gönlünde iman nuru olan herkes iman eder, Peygamberimiz'in sav "kim Mehdi'yi inkar ederse kafir olur" hadisinin de sırrıyla, mü'min, kafir ortaya çıkar. Şüphesiz mü'min ve kafir yalnızca elçiler geldiğinde ayrılmışlardır, Dabbe nin çıkışıyla mü'minin ve kafirin tanınacak olması Dabbe nin yani Muhammed Mehdi a.s.'ın Allah'ın elçisi olduğunun ıspatıdır. Rabbimiz'in "(Kıyametin kopmasına dair) o söz başlarına gelince, onlara yerden (topraktan yaratılmış insanlar arasından) bir Dâbbe (hareket eden/çabalayan) bir elçi) çıkarırız ki o, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. (Artık tevbe kapısı kapanmış olup gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır.)" ayeti de bunun apaçık ıspatıdır. Bugün Rabbimiz'in cc ezelde takdir etmiş olduğu vakit gelmiş, Dabbe yani Muhammed Mehdi as zuhur etmiştir ve tövbe kapısı kapanmıştır, gerçek inananla, inanmayan ortaya çıkacaktır. Her peygamber geldiğinde nasıl tevbe kapısı kapanmış, iman kapısı açılmışsa bugün Dabbe (Muhammed Mehdi a.s.)'ın nebi vasfıyla zuhuruyla iman kapısı açılmış, tevbe kapısı kapanmıştır ve inanmayanlar için kıyamete kadar da açılmayacaktır.
Rabbimiz cc dünyayı zahiriyle güneşle aydınlattığı gibi manen de gönderdiği elçileriyle aydınlatmıştır. Bu yönüyle bütün elçiler insanlığı aydınlatan güneş gibidirler. Kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz sav Mekke, Medine'den zuhuruyla bütün insanlığın üzerine Doğu tarafından doğan bir güneş gibidir. Son Rasul Peygamber olan Peygamberimiz'i tasdik eden son Nebi Muhammed Mehdi a.s. da İstanbul'dan zuhuruyla insanlığın üzerine batı tarafından doğan güneş gibidir. Bu sırra binaen, Peygamberimiz sav Mehdi a.s.'ın nebi vasfıyla batıdan zuhurunu, güneşin batıdan doğuşu olarak görmüş ve güneş battığı yerden doğacak buyurmuştur. Bugün Mehdi a.s.'ın nebi vasfıyla batıdan/istanbul'dan zuhuruyla güneş battığı yerden doğmuştur.Peygamberimiz sav "Mehdi a.s.'ın başında bir sarık bulunacak, bu sarığın içinden bir adam çıkıp Mehdi'yi göstererek şöyle haykıracak: 'İşte Allah'ın halifesi Mehdi! Ona uyunuz!'" buyuruyor. Mehdi a.s.'ın sarığının içinden çıkan adam Dabbe dir. Sarık başa, baş da akla ve ilme işaret ettiği üzere sarığın içinden yani Mehdi a.s.'ın başından yani ilminden Mehdi a.s.'ın Dabbe olduğu ortaya çıkmıştır. Hadisi şerifte haber verildiği üzere, dabbetü'l arz, Mehdi a.s.'ın ilmiyle ortaya çıktığı için, Mehdi a.s.'ın sarığının içinden/başının altından çıkmıştır.


Peygamberimiz sav "Mehdi a.s.'ın sarığının içinden bir adam çıkıp Mehdi'yi göstererek şöyle haykıracak: 'İşte Allah'ın halifesi Mehdi! Ona uyunuz!' diyecek" buyurmakla müteşabih bir ifade ile dabbe nin Mehdi a.s.'ın ilmiyle ortaya çıkacağına işaret etmiş Dabbe nin Mehdi a.s. olduğunun ortaya çıkmasıyla, Kur'anı Kerimde adı geçen ve insanların ALLAH'ın ayetlerine kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecek olan ve bununla gerçek inananla inanmayanın ortaya çıkmasına vesile olacak olan bir elçi olmasından dolayı, Dabbe nin/Mehdi a.s.'ın uyulması gereken bir elçi olduğuna işaret etmiştir. Bununla Peygamberimiz'in sav Mehdi a.s.'ın sarığının içinden/başından bir adam çıkacak sözü gerçekleşmiş ve Mehdi a.s.'ın Kur'anı Kerimde Dabbe adıyla geçen ve uyulması gereken bir elçi olduğu ortaya çıkmıştır.


Kitapla gönderilen peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz sav Mekke, Medine'den zuhuruyla bütün insanlığın üzerine Doğu tarafından doğan bir güneş gibidir. Son Rasul Peygamber olan Peygamberimiz'i tasdik eden son Nebi Muhammed Mehdi a.s. da İstanbul'dan zuhuruyla insanlığın üzerine batı tarafından doğan güneş gibidir. Bu sırra binaen, Peygamberimiz sav Mehdi as ın nebi vasfıyla batıdan zuhurunu, güneşin batıdan doğuşu olarak görmüş ve güneş batıdan doğacak buyurmuştur. Bugün Mehdi a.s.'ın nebi vasfıyla batıdan/istanbul'dan zuhuruyla güneş hem battığı yerden hem de batıdan doğmuştur. Rabbimiz'in cc vahyiyle ortaya konulan bu delillerin tamamı, hem güneşin battığı yerden doğduğunun hem Kur'anı Kerim'de Dabbe adıyla geçen şahsın Muhammed Mehdi a.s. olduğunun hem de Muhammed Mehdi a.s.'ın ALLAH'ın Nebisi olduğunun ıspatıdır. Şahit olarak ALLAH CC yeter


Allah'ın (c.c) Nebisi
Muhammed Mehdi (a.s.)