Rahman ve Rahim Allah (c.c.)'ın adıyla

  Alemlerin Rabbi olan elçilerini hidayetle ve hak dinle gönderen Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Elçi meleklere bütün melaike-i kirama , Peygamber Efendimize(s.a.v) bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun.


"Allah (c.c.)'ın Nebisi Muhammed Mehdi(as) ın İnsanlığa Çağrısı/Tebliğinden sonra Mehdi a.s.'ın bu yüzyılda gelmeyeceği sözünü yineleyen gruba Muhammed Mehdi (a.s.)'ın cevabıdır.

İmamı Rabbani'nin, kendi yaşadığı dönemde mehdilik iddiası ile ortaya çıkan bir şahıs için, "hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiğinden dolayı bahsettiğiniz şahıs Mehdi olamaz" dediğini haber veriyorsunuz. Bugün de buna istinaden hicri yüzyıl başını şu kadar geçtiği için Mehdi (a.s.)'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini iddia ediyorsunuz. Bunun da Peygamberimiz (sav) in "Allah (c.c) her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayandığını söylüyorsunuz.

Öncelikle İmamı Rabbani bir müceddiddir. Kendisi o dönemde yaşayan bir müceddid olduğu için hem Mehdi (a.s.)'ın bir müceddid olduğunu zannettiğinden hem de Mehdi (a.s.)'ın yaşadığı dönemde bir müceddidin olmayacağını düşündüğünden dolayı Peygamberimiz (sav)'in "Şüphesiz ki Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" hadisine dayanarak kendi döneminde ortaya çıkan şahsı yalanlamıştır. Birincisi; Mehdi (a.s.) bir müceddid değil Peygamberimiz (sav)'i tasdik eden bir nebidir. Rabbimiz (c.c) elçilerini dilediği zaman diliminde gönderir ancak Mehdi (a.s.)'ın zuhuru güneş takvimine göre Peygamberimiz (sav)'le aynı döneme, yüzyıl başına tevafuk etmiştir. Peygamberimiz (sav) "Şüphesiz ki Allah bu ümmete her yüz yılbaşında bir müceddid gönderecektir" derken miladi ya da hicri demediği halde; hatta hicri takvim Peygamber Efendimiz(sav)'in vefatından sonra oluşturulduğu halde; ve Peygamberimiz(sav)'e miladi takvime göre yüzyıl başında peygamberlik verildiği halde; yine Mehdi (a.s.) Peygamberimiz (sav) gibi miladi takvime göre yüzyıl başında zuhur ettiği halde; ve Mehdi (a.s.) bir müceddid değil, Peygamberimiz (sav)'i tasdik eden bir nebi olduğu halde; Mehdi a.s.'ın bu yüzyılda gelmeyeceğini söylemenin hiç bir dayanağı yoktur. Bununla beraber Peygamberimiz (sav), Mehdi (a.s.)'ın zuhuru için şu yüzyılda veya yüzyıl başında gibi bir zaman beyanında bulunmamıştır. Peygamberimiz(sav)'in, Mehdi (a.s.)'ın hangi zamanda zuhur edeceğine dair beyanı, "deccalin fitnesi zamanında", "kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır yine de Mehdi'yi gönderir" gibi hadislerinde buyurduğu üzere, kıyametin kopmasının iyice yaklaştığı bir zamanda zuhur edeceği şeklinde olmuştur. Bugün ezelde takdir edilmiş olan vakit gelmiş, Muhammed Mehdi (a.s.)'ın zuhuruna dair bütün alâmetler ortaya çıkmıştır ve Allah(c.c)'ın Nebisi Muhammed Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir. Allah (c.c)'ın emrini geri çevirecek yoktur. Allah(c.c)'ın emrine karşı gelmek yerine Allah(c.c)'a teslim olunuz. İnsan beşerdir, hata edebilir, noksanlıklardan münezzeh olan yalnızca Allah (c.c)'tır. Hatanızdan dönmenizi; nefsine, benliğine uyup helâka gidenlerden değil; hatasından dönüp Rabbine teslim olan ve böylece Rabbimiz(c.c)'in rızasına eren kullardan olmanızı tavsiye ederim. Allah (c.c)’ın selamı, Allah(c.c)'a teslim olanların üzerine olsun.

Allah'ın (c.c) Nebisi
Muhammed Mehdi (a.s.)